Ochrona różnorodności biologicznej

Ochrona różnorodności biologicznej


W ramach projektu "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Natura 2000 części Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" położonego przy dawnym pensjonacie Waldesruh i Waldschule w granicach Parku Zdrojowego w Głuchołazach, z uwzględnieniem walorów historycznych i architektonicznych miejsca"  został zagospodarowany teren zielony z uwzględnieniem rewitalizacji i rekultywacji obszaru, poprzez nowe nasadzenia oraz rozwiązania komunikacyjne i funkcjonalne. Wykonano szczegółową inwentaryzację dendrologiczną drzewostanu w Parku przy Górnym Stawie w Głuchołazach - łącznie 284 sztuk drzew oraz grupy krzewów i podrost drzew w podszycie. Na jej podstawie sporządzone zostały wytyczne do gospodarki zielenią i planu zagospodarowania terenu - pielęgnacji poddano 147 drzew. Tam gdzie było to konieczne założono wiązania elastyczne pozwalające na dalszy prawidłowy wzrost drzew oraz ich przetrwanie, usunięto posusz gałęziowy oraz dokonano cięć sanitarnych, w tym weteranizujących oraz korygujących i prześwietlających. Dokonano badań wskazanych drzew przy użyciu tomografu sonicznego oraz testu naprężenia drzew - tzw. pulling test. Ponadto wycięto drzewa, których stan biologiczny wskazywał na obumarcie, przez co stwarzały niebezpieczeństwo dla osób odwiedzających teren, pozostałego drzewostanu oraz infrastruktury. W ramach działania na rzecz wzbogacania środowiska dosadzono nowe drzewa.


 

Zagospodarowanie terenów zielonych zrealizowane zostało też przez rekultywację łąki na skarpie parkowej oraz nasadzenia krzewów i roślin bylinowych naturalnie występujących na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie". Posadzono między innymi takie gatunki jak: bodziszek kantabryjski, pióropusznik strusi, szałwia omszona, czosnek niedźwiedzi, przywrotnik ostroklapowy, kopytnik pospolity, dąbrówka rozłogowa, rododendron czy parzydło leśne. Gatunki będące pod ochroną zostały oznaczone tablicami znaczeniowymi w celu przybliżenia ich właściwości oraz cech. Efektem realizowanego Projektu jest zwiększenie świadomości przyrodniczej i ekologicznej społeczeństwa oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony przyrody, zwłaszcza gatunków ważnych, występujących rzadko i zagrożonych wyginięciem.
Edukacja proekologiczna

Ważną funkcją Parku jest także edukacja proekologiczna, funkcję tę spełnia ciekawie zaaranżowana ścieżka edukacyjna w części parkowej przyległej do Stawu Górnego. Ścieżka zlokalizowana jest na szczycie skarpy pomiędzy sędziwymi bukami pospolitymi. Układ komunikacyjny został scalony i dopasowany do zaprojektowanych schodowych wzniesień terenu. Tablice informacyjno - edukacyjne zostały zlokalizowane w taki sposób, aby nie raziły swoją obecnością w krajobrazie skarpy, a jednocześnie zachęcały do zapoznania się z ich treścią. Całość przybiera charakter parku sanatoryjnego. Tworzą go wnętrza parkowe o różnym stopniu intymności. Każde wnętrze ma swój niepowtarzalny charakter i pełni określoną funkcję. W całości projekt pozostaje spójny z punktu widzenia kompozycyjnego.

Do odtworzenia dawnego układu posłużono się widokówkami oraz zdjęciami dokumentującymi stan historyczny. Projektowane ukształtowanie terenu wraz z trasami, poprzecinanymi ścieżkami komunikacyjnymi są odzwierciedleniem dawnego układu. System ścieżek łączy poszczególne części w spójną całość odpowiadając na współczesne potrzeby kontaktu z przyrodą i naturą. Teren skarpy przy budynku pensjonatowym został podzielony na nastepujące części:


Taras "Zdroje" powyżej budynku usytuowanego bezpośrednio przy Górnym Stawie


Uwzględniając uwarunkowania widokowe oraz bliskość przystanku nr 5 - Zdroje na szlaku ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej "Przez Górę Chrobrego w Głuchołazach" przewidziano tu zestawy ławek. Punkt opatrzony jest w tablicę informacyjną "Nietoperze Gór Opawskich" przedstawiającą podkowca małego, objętego planem ochrony Obszaru Natura 2000 Góry Opawskie.Promenada Zdrojowa

Jest to szeroki ciąg komunikacyjny zakończony placykiem rekreacyjnym. Promenada znajduje się między schodami kamiennymi a istniejącymi schodami drewnianymi przy budynku gospodarczym. Główną atrakcją tej części jest dogodny widok na staw i wyspę od strony północno - zachodniej. Część południowo - wschodnia skarpy przybiera bardziej kontemplacyjny charakter.Taras hrabiego Ballestrema


Zlokalizowany jest pomiędzy schodami kamiennymi a tarasem widokowym. W jego głębi znajdować się będzie głaz z medalionem hrabiego Franciszka von Ballestrem - fundatora między innymi ośrodka wypoczynkowego w Głuchołazach. Układ nawierzchni i dobór małej architektury tworzą subiektywną granicę pomiędzy intymnością wnętrz. Drewnianie schody stanowią subtelną formę granicy pomiędzy strefami o różnych funkcjach i charakterach.

Plac uzupełni  tablica informacyjna "Zabytki Gór Opawskich" z rycinami obrazującymi stare widokówki oraz historię terenu.


Taras widokowy


Znajduje się w południowo - centralnej części skarpy. Jest to strefa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umiejętne ukształtowanie zieleni niskiej i średniej przyczyniło się do stworzenia wnętrza o charakterze kameralnym. Różnice wysokości terenu oraz dogodna ekspozycja na stoku stwarza doskonałe możliwości do obserwacji poniższych komponentów krajobrazu. Wzdłuż ciągu komunikacyjnego odtworzono układy balustrad, których charakter i elementy zdobnicze nawiązują do form historycznych pełniących te same funkcje.

Plac uzupełni tablica informacyjna "Drzewa Gór Opawskich". Część z nich można obserwować w naturze. Ponadto w tym miejscu można obserwować rodzime ptaki, gdyż elementem wnętrza jest karmnik dla ptaków.

Poniżej tarasu znajduje się tablica edukacyjna "Ślady zwierząt Gór Opawskich", a w dalszej części ścieżki umieszczona jest tablica "Abecadło Gór Opawskich" przedstawiające najbardziej charakterystyczne rośliny i zwierzęta wystepujące na tym terenie.Altana


Odtworzona zabytkowa altana zlokalizowana jest na szczycie skarpy pomiedzy sędziwymi bukami pospolitymi. Proponowane usytuwanie jest najbardziej zbliżone do historycznego. Zaprojektowany układ komunikacyjny pozwala na eksponowanie i tym samym podziwianie skarpy jak i stawu z każdej niemal części.

"Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Natura 2000 części Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" położonego przy dawnym pensjonacie Waldesruh i Waldschule w granicach Parku Zdrojowego w Głuchołazach, z uwzględnieniem walorów historycznych i architektonicznych miejsca"

Celem projektu jest ochrona i utrzymanie roślinności związanej z terenem siedliska - kwaśne buczyny oraz ochrona i zapewnienie żerowiska dla zagrożonego gatunku nietoperza - podkowca małego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Głuchołaz.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 569 045,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 483 688,25 PLN

 

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem